Další klíčové transformační území Prahy se dostalo do fáze, kdy se rozhoduje o jeho budoucnosti. Nákladové nádraží Žižkov je místem, které roky čeká na revitalizaci. Za tímto účelem město zpracovalo studii, která zároveň slouží jako podklad pro změnu územního plánu, jež umožní sejmout stavební uzávěru a lokalitu změnit v novou čtvrť. Ve studii, která na první pohled působí zeleně a přívětivě, se objevuje řada problémů, které zásadně ovlivní budoucí život na Nákladovém nádraží a v jeho okolí.

Pojďme zkusit zabránit: 

  • přehuštěné čtvrti investičních bytů

  • příliš malým plochám parků a veřejné zeleně 

  • nedostatečné občanské vybavenosti

  • vysoké dopravní zátěži dopadající na zdraví místních obyvatel

  • neuspokojivým  dohodám města s developery 

 

Pokud souhlasíte, požadujte s námi: 

  • podíl finančně dostupného bydlení (ve vlastnictví města či družstevního bydlení) 

  • vhodné plochy pro občanskou vybavenost - školy, školky, sociální či zdravotní zařízení a sportoviště

  • snížení dopadů indukované a tranzitní dopravy na obyvatele okolní čtvrti 

  • dobrou prostupnost územím pro pěší a cyklisty 

  • společensky přijatelnou dohodu města s developery

Přesné znění připomínek najdete na webu Arniky a AutoMatu. Vycházíme z našich připomínek ke změně územního plánu.


Jak můžete pomoci? 

Ptejte se. Není Vám něco jasné? Neváhejte se nám ozvat na email: anna.vinklarkova@arnika.org 

Podepište a šiřte naši výzvu. Vedení města musí vidět, že nás není pár, kterým záleží na smysluplném rozvoji této oblasti.

Petici již podepsalo 2343 lidí

Podpořím výzvu!Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si o tom, jaké zásady dodržujeme. Podpisem souhlasíte s uchováním zadaných údajů pro účely informování o vývoji výzvy a dalšího kontaktování ze strany sestavitelů.

Žižkov lidem

Podepište a šiřte naši výzvu. Vedení města musí vidět, že nás není pár, kterým záleží na smysluplném rozvoji této oblasti.

 

Další informace

Petici sestavili

logo2xb

Arnika – Centrum pro podporu občanů, IČO: 709 472 61, tel: 774 406 825, Dělnická 541/13, 170 00 Praha 7.
www.arnika.org

logo2xb

Auto*Mat, z.s., IČO: 226 703 19, tel: +420212240666; Vodičkova 704/36, Nové Město, 110 00 Praha 1.
www.auto-mat.cz

logo2xb


Paměť města
www.pamet-mesta.cz
Facebook: https://www.facebook.com/ PametMestaPraha/


Autorka animace: Terezie Unzeitigová
https://www.instagram.com/ terezie_un/

Donation heart3x

Podpořte naší práci

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.